Privacy

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de diensten die Service Center Limburg aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Service Center Limburg. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-05-2019.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Gebruik van Persoonsgegevens

Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u (of uw bedrijf):

  • Voor-en achternaam (klanten en medewerkers)
  • Geslacht (klanten en medewerkers)
  • Adresgegevens (klanten en medewerkers)
  • Telefoonnummer (klanten en medewerkers)
  • E-mailadres (klanten en medewerkers)

Service Center Limburg verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Service Center Limburg. Service Center Limburg beroept zich op de onderstaande grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens:

  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Wij bewaren persoonsgegevens in elk geval gedurende de looptijd van de samenwerking.

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Behoudens gewichtige redenen zal Service Center Limburg een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Doorgifte aan derde landen

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens kunnen door Dropbox wereldwijd worden verwerkt. Voor levering van de services kan Dropbox gegevens opslaan, verwerken en doorsturen in de Verenigde Staten en op andere locaties over de hele wereld. Deze gegevens worden echter niet gedeeld met een andere partij.

Beveiliging

De persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Onze contactgegevens zijn:

Service Center Limburg
Postadres:
Silhof 75
6418 JV Heerlen

Bezoekadres:
Einsteinstraat 3
6372 BW Landgraaf

Tel.: 045-2300100
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.servicecenterlimburg.nl

Service Center Limburg

Economiestraat 39 - unit 35
6433 KC Hoensbroek
Tel. 045-2300100
info@servicecenterlimburg.nl

Social Media

Volg Service Center Limburg op onze social media kanalen

Tip van de Maand

Meld u aan voor de gratis Tip van de Maand. Vul uw e-mailadres in en ontvang maandelijks een tip in uw digitale brievenbus.